FINAL LIST OF DELHI STATE PLAYERS FOR YONEX – SUNRISE ALL INDIA JUNIOR RANKING BADMINTON TOURNAMENT 2022 AT GOA, FROM 15 July to 21 July 2022
 
 
 
BOYS SINGLES U19
 
S. No
BAI ID PLAYER
Player Name
 
 
 
1
39540
AAKARSHIT SINHA
 
 
 
2
32892
Aarav Bhatia
 
 
 
3
25838
Abhimanyu Dahiya
 
 
 
4
21609
Abhinav Manglam
 
 
 
5
26739
Arv nagpal
 
 
 
6
25137
Aryan Sharma
 
 
 
7
26424
Ashish Garg
 
 
 
8
22008
AYAAZ MAIK
 
 
 
9
29835
Ayush Goswami
 
 
 
10
43082
Ayush Kamal
 
 
 
11
39520
Ayush sharma
 
 
 
12
33252
Deepanshu
 
 
 
13
34963
Harshit Dahiya
 
 
 
14
18297
Jaskaran Singh
 
 
 
15
21708
Kshitij Pandey
 
 
 
16
22516
Kush Vats
 
 
 
17
25585
Lakshay Kumar
 
 
 
18
24331
Madhurr Dhingra
 
 
 
19
24661
Mayank siwach
 
 
 
20
36237
Mohit saraswat
 
 
 
21
25227
Neer bhardwaj
 
 
 
22
42789
Nityant singh
 
 
 
23
15702
Ojas Kumar Sehrawat
 
 
 
24
31305
Pranav dua
 
 
 
25
41493
Pranava Ajmanni
 
 
 
26
38874
Ruhan Nanda
 
 
 
27
31852
S.GINPAUL
 
 
 
28
25135
Saanidhya Sharma
 
 
 
29
17482
Sataksh Singh
 
 
 
30
30740
SATVIK PRASHAR
 
 
 
31
20465
Shourya Katoch
 
 
 
32
42816
Siddarth Choudhary
 
 
 
33
25008
Tanishq parashar
 
 
 
34
42409
Tarun Gupta
 
 
 
35
24626
VISHWAJEET CHAUDHARY
 
 
 
36
18043
Vaasu Himmatramka
 
 
 
37
30264
Adhyan Thapliyal
 
 
 
38
42589
KRISH DALAL
 
 
 
39
32062
Aayush Kapoor
 
 
 
GIRLS SINGLES U19
 
S. No
BAI ID PLAYER
Player Name
 
 
 
1
16603
Anwesha Gowda
 
 
 
2
33900
Apoorva Choudhary
 
 
 
3
37570
arpita verma
 
 
 
4
36171
Avni Sethi
 
 
 
5
16031
Ayushi Dodhwal
 
 
 
6
39220
Chaxu
 
 
 
7
32724
Ishita Negi
 
 
 
8
23684
Isobel Kuriyan
 
 
 
9
37411
kirti
 
 
 
10
21948
Meenal RAUTELA
 
 
 
11
28585
Naina Chauhan
 
 
 
12
21397
NEHAL SHARMA
 
 
 
13
21905
Priya Singh
 
 
 
14
39178
Seya Maheshwari
 
 
 
15
34171
Sneha pandey
 
 
 
16
26504
Suniti
 
 
 
17
26613
Tiya Dabas
 
 
 
18
20204
Stuti Agrawal
 
 
 
19
36689
Zenith Abbigail
 
 
 
20
28585
Naina Chauhan
 
 
 
21
41449
Prasiddhi Gupta
 
 
 
BOYS DOUBLES U19
S. No
BAI ID PLAYER
Player Name
Partner BAI ID
Partner Name
Partner State
1
39540
AAKARSHIT SINHA
29835
AYUSH GOSWAMI
DLI
2
21609
Abhinav Manglam
24331
Madhurr Dhingra
DLI
3
25137
Aryan Sharma
18043
Vaasu Himmatramka
DLI
4
26424
Ashish Garg
41113
Amuk Tyagi
HAR
5
22008
AYAAZ MAIK
25008
TANISHQ PARASHAR
DLI
6
26315
Choudhary Param
26314
Chirag
DLI
7
33252
Deepanshu
15702
Ojas kumar sehrawat
DLI
8
34963
Harshit Dahiya
31008
Ishant sehrawat
HAR
9
21708
Kshitij Pandey
22737
Naman Yadav
DLI
10
25585
Lakshay Kumar
25838
Abhimanyu Dahiya
DLI
11
31852
S.GINPAUL
30740
SATVIK PRASHAR
DLI
12
17482
Sataksh Singh
10408
SAI SATYA SARVESH YAKALA
PY
13
20465
Shourya Katoch
35748
Busam Arnav Reddy
TS
14
24626
VISHWAJEET CHAUDHARY
20783
Aumkaran Sharma
HAR
15
42789
Nityant singh
42288
Ronit sundari
 
16
30264
Adhyan Thapliyal
25395
Karitkey Choudhary
RAJ
 
 
 
 
 
 
GIRLS DOUBLES U19
S. No
BAI ID PLAYER
Player Name
Partner BAI ID
Partner Name
Partner State
1
33900
Apoorva Choudhary
26613
Tiya Dabas
DLI
2
16031
Ayushi Dodhwal
21905
Priya Singh
DLI
3
32724
Ishita Negi
20455
Naishaa Kaur Bhatoye
MAH
4
23684
Isobel Kuriyan
20204
Stuti Agrawal
DLI
5
37411
kirti
37570
arpita verma
DLI
6
21397
NEHAL SHARMA
26504
SUNITI
DLI
7
34171
Sneha pandey
24148
Sommya dahraan
UP
8
36689
Zenith Abbigail
28585
Naina Chauhan
DLI
 
 
 
 
 
 
MIXED DOUBLES U19
S. No
BAI ID PLAYER
Player Name
Partner BAI ID
Partner Name
Partner State
1
39540
AAKARSHIT SINHA
39178
SEYA MAHESHWARI
DLI
2
41113
amuk tyagi
37570
arpita verma
DLI
3
25137
Aryan Sharma
21905
Priya Singh
DLI
4
22008
AYAAZ MAIK
20204
Stuti Aggarwal
DLI
5
16031
Ayushi Dodhwal
18043
Vaasu Himmatramka
DLI
6
26315
Choudhary Param
36689
Zenith Abbigail
DLI
7
32724
Ishita Negi
18297
Jaskaran Singh
DLI
8
23684
Isobel Kuriyan
22516
Kush Vats
DLI
9
25585
Lakshay Kumar
26504
Suniti
DLI
10
43758
Lakshay Mudgil
39220
Chaxu
DLI
11
21397
NEHAL SHARMA
22737
NAMAN YADAV
DLI
 
 
 
 
 
 
 
 
Published on
22-Jun-22
01:07