ALL INDIA SUB JR (U15/ U17) RANKING BADMINTON
 TOURNAMENT 2022 HELD AT JWALA GUTTA ACADEMY – HYDERABAD FROM 11 – 18 OCT 2022
BSU15
S. No BAI ID PLAYER Player Name
1 37258 Yogansh Singh
2 41911 Samarth Chaudhary
3 39312 MANAN KUMAR
4 41494 VEER MEHNDIRATTA
5 33249 DAKSH KHARB
6 26796 Manjeet chaudhary
7 33882 ATHARV DUBEY
8 40281 Arnav Singh
9 29632 Aksh Singh
10 15702 Ojaskumarsehrawat
11 43760 SIDDHANT THAKUR
12 41727 AARYAN SETHI


BSU17
S. No BAI ID PLAYER Player Name
1 25008 Tanishq Parashar
2 34963 Harshit Dahiya
3 22008 AYAAZ MALIK
4 41911 Samarth Chaudhary
5 25507 Ryan Ranjan
6 44278 Arnav Jain
7 21764 VEDANTH SUDHIR
8 30783 SHOURYA TIWARI
9 33252 Deepanshu
10 33249 DAKSH KHARB
11 31852 S.GINPAUL
12 42789 Nityant Singh
13 20843 ISHAAN CHAWLA
14 26796 Manjeet chaudhary
15 33882 ATHARV DUBEY
16 40281 Arnav Singh
17 24626 VISHWAJEET CHAUDHARY
18 32892 Aarav Bhatia
19 24661 Mayank siwach
20 37754 Vaibhav Chaudhary
21 15702 Ojaskumarsehrawat
22 39050 Aaryaman Tanwar
23 43760 SIDDHANT THAKUR
24 41727 AARYAN SETHI
25 46220 Daksh MallhanGSU15
S. No BAI ID PLAYER Player Name
1 25592 ANUSHKA GOLASH
2 32438 Shreya Tripathi
3 43188 Aaratrika Malik
4 25943 Drishti Waldia
5 41029 Yashvi Bhat
6 43166 SNEHA KUMARGSU17
S. No BAI ID PLAYER Player Name

25592 ANUSHKA GOLASH

39178 Seya Maheshwari

32438 Shreya Tripathi

43188 Aaratrika Malik

30764 Aroma Zahid

41029 Yashvi Bhat

25853 Vanshika Thakur

27970 ZAINAB SAEED

43166 SNEHA KUMAR

31738 Angelina ValsanBDU15
S. No BAI ID PLAYER Player Name Partnet U15 BAI ID Partner U15 Name
1 37258 Yogansh Singh 31316 Dev Rathi
2 41494 VEER MEHNDIRATTA 37360 ARNAV YADAV
3 43760 SIDDHANT THAKUR 41727 AARYAN SETHI

BDU17
S. No BAI ID PLAYER Player Name Partner U17 BAI ID Partner U17 Name
1 34963 Harshit Dahiya 22008 AYAAZ MALIK
2 25507 Ryan Ranjan 25008 Tanishq Parashar
3 30783 SHOURYA TIWARI 33252 Deepanshu
4 42789 Nityant Singh 42697 Sanidhya Ekade
5 24626 VISHWAJEET CHAUDHARY 20783 AUMKARAN SHARMA
6 26315 Param Choudhary 26314 Chirag
7 24661 Mayank siwach 32046 Kanishk sehrawat
8 37754 Vaibhav Chaudhary 32412 LAKSHAY Grover
9 39050 Aaryaman Tanwar 15702 Ojas Kumar Sehrawat
10 33249 Daksh Kharab 41534 Krishna Sharma

GDU15
S. No BAI ID PLAYER Player Name Partnet U15 BAI ID Partner U15 Name
1 25592 ANUSHKA GOLASH 25943 DRISHTI WALDIA


GDU17
S. No BAI ID PLAYER Player Name Partner U17 BAI ID Partner U17 Name
1 39178 Seya Maheshwari 25853 Vanshika Thakur
2 36689 Zenith Abbigail 21275 Pragya Katara


XDU15
S. No BAI ID PLAYER Player Name Partner (XD U15 )BAI ID Partner (XDU15) Full Name
1 39312 MANAN KUMAR 28846 RIDHIMA SINGH
2 43188 Aaratrika Malik 37360 Arnav Yadav
3 25943 Drishti Waldia 25172 Jagjeet Singh Kajla
4 29632 Aksh Singh 32724 Ishita Negi
5 43166 SNEHA KUMAR 43760 SIDDHANT THAKUR
6 41727 AARYAN SETHI 35309 Aastha Sharma

XDU17
S. No BAI ID PLAYER Player Name Partner (XD U17 )BAI ID Partner (XDU17) Full Name
1 39178 Seya Maheshwari 20843 Ishaan Chawla
2 26315 Param Choudhary 36689 Zenith Abbigail
3 25853 Vanshika Thakur 32412 Lakshya Grover