Ranking from 1st April 2021 to 31st March 2022

S. NoNameBAI IDTotal PointsRanking
1ABHIGYAN SHARMA2917851
2AKSHIT32
3DAKSH MATHUR3454223
4S.GINPAUL3185223
5ABHIMANYU DAHIYA2583823

S. NoNameBAI IDTotal PointsRanking
1ZAINAB SAEED2797051
2ISOBEL KURIYAN2368432
3ANUSHKA GOLASH2559223
4ANWESHA GOWDA1660323
5APOORVA CHOUDHARY3390023
6TIYA DABAS2661323

S. NoNameBAI IDTotal PointsRanking
1CHIRAG263143.51
2CHOUDHARY PARAM263153.51
3ASHISH GARG264241.52
4AYAAZ MALIK2200813
5S.GINPAUL3185213

S. NoNameBAI IDTotal PointsRanking
1TIYA DABAS266133.51
2ANIKA SINHA393972.52
3NAINA CHAUHAN285852.52
4ANGELINA VALSAN317381.53
5ZENITH ABBIGAIL366891.53
6HIMANI SARDAR1631714
7ISOBEL KURIYAN2368414
8KAASHVI S MANE3931314
9KIAH TANDON3190614
10RAYAANA MANCHANDA14

S. NoNameBAI IDTotal PointsRanking
1CHOUDHARY PARAM263153.51
2HARSHIT DAHIYA349632.52
3ISOBEL KURIYAN236841.53
4AAYUSH KAPOOR3206214
5KIAH TANDON3190614
6REVA KANWAR14
7RYAN RANJAN14
8TANISHQ PARASHAR2500814

QUICK LINKS